კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 თებერვალი, 2021
11:00 სთ
5/1
შპს „ვარდნილჰესების კასკადზე“ გაცემულ ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
5/2
სს„ენერგო-პრო ჯორჯიაზე“ გაცემული ელექტროენერგიის გადაცემის წინასწარი ლიცენზიის გაუქმების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
5/3
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
5/4
ზეპირი მოსმენა შპს „ტაბას“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
5/5
ზეპირი მოსმენა შპს „ჩირაღდანი-XXI საუკუნეს“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
5/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალუ ჯგუფი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნიკა“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლ.ლ.ნ“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეონა მოისწრაფიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კომპლექსის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვიქტორ ჩაჩანიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ზურიკო სირბილაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ მჭედლიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვიონი საქართველო“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სოფიო კვარაცხელიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნიკა ვაშაკიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლევან თუმანიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ია ესიავა-გიგნაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხნაგობა „გამრეკელი 37ა“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
5/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ფირმა გეორგ-ფლაუერსის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
5/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ეიმ ბილდინგ კომპანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
5/23
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ოლპრინტჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
5/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ააიპ ,,საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
5/25
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,ჩირაღდანი - XXI საუკუნე“-ს მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 22.01.21, 28.01.21, 5.02.21 და 11.02.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
5/26
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
5/27
შპს „ყამარი მ“-ს მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 11.02.21 სხდომიდან")
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
5/28
სს „ენერგოკავშირის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 11.02.21 სხდომიდან")
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,