კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 თებერვალი, 2021
12:00 სთ
7/1
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
7/2
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
7/3
შპს „დიღომი ვილა გაზის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 11.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
7/4
შპს „ბათუმის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 22 ოქტომბრის №67/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/5
შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის №66/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/6
შპს „მარნეულის სოფწყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 22 ოქტომბრის №67/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/7
შპს „საჩხერის წყალკანალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 22 ოქტომბრის №67/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/8
შპს „ქობულეთის წყალის“ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი საინვესტიციო გეგმების შეთანხმების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის №66/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/9
„შპს „საგარეჯო“-ზე წყალმომარაგების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის №66/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
7/10
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე."
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
7/11
შპს „თიბი ჯგუფსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (ახალი მომხმარებლის მიერთება)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/12
გივი მაისურაძესა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (ახალი მომხმარებლის მიერთება)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრწანისი 2019“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდისთაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქართულ-უკრაინული წარმოების საფინანსო კომპანიის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქაფრინას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/16
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ჩუმაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/17
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ამბას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/18
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ავტოექსპერტიზის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/19
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ასკურავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/20
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ზაქარია საბანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/21
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დიმიტრი გოხელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/22
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თემურ მატუას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/23
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქართულ - ამერიკულ რეპროდუქციული კლინიკა რეპროარტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
7/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ნიკორა ტრეიდი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/27
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კ სამი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/28
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პელიკან ჯორჯია“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/29
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დემაქს ონიაშვილი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/30
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნეო ჯგუფი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/31
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ააიპ „საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
7/32
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
7/33
„ელექტროენერგიის განაწილების ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს #56/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
7/34
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
7/35
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 26 ნოემბრის N72/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
7/36
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,