კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

4 მარტი, 2021
12:00 სთ
9/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
9/2
“შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ და სს „თელასის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 22 აგვისტოს N70/10 გადაწყვეტილებაში (შემდგომში - გადაწყვეტილება) ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
9/3
„სს „რუსთავის აზოტსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 8 აგვისტოს N69/15 გადაწყვეტილებაში (შემდგომში - გადაწყვეტილება) ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
9/4
„სს „RMG Copper“-ისა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილი №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 2 აგვისტოს N66/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
9/5
„შპს „აითილებისა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილი №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 2 აგვისტოს N66/22 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
9/6
„შპს „რუსელოისის“, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასა“ და სს „თელასის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების გადავადების შესახებ“ კომისიის 2019 წლის 2 აგვისტოს N66/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
9/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გარეგინ გუნუმჯიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
9/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დემურ თაბუკაშვილის ობიექტის) მიერთების ვადის უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
9/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნინო ოქრუაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
9/10
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ასკურავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ . (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/11
შპს „დიღომი ვილა გაზის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 11.02.21 და 25.02.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
9/12
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე." (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
9/13
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის #20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“. (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
9/14
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
9/15
შპს „თიბი ჯგუფსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 25.02.21 სხდომიდან) (ახალი მომხმარებლის მიერთება)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
9/16
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,