კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 მარტი, 2021
12:00 სთ
11/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 25.02.21 და 4.03.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
11/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ თეთრაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
11/3
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
11/4
„ელექტროენერგეტიკის სექტორში ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2016 წლის 27 დეკემბრის №43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემა."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
11/5
„ზეპირი მოსმენა „ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის და ანგარიშგების წესების“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
11/6
ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების შერჩევითი შემოწმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
11/7
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
11/8
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების თაობაზე შპს „ინტერ გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
11/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოჰსენ მენათი ვაჰედი) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
11/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თიმვორქის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ემემ-ჯი ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბალავარი პროპერთის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ზევსი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სტუდიო გლდანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია-ვაკეს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნიუ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი გუნჯუას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეა თხილავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სითი ლიფტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ეს-დი-ჯი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ი.მ ციალა ჩარგეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ფასტ ენდ შაინის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ეკა კოპალეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „არბი გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პრიმა პლიუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
11/26
ემზარ გულორდავასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/27
თარაშ შურღაიასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/28
თეა შურღაიასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/29
შპს „ჯი თი ინვესტსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“(ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/30
მარი ბარიშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/31
მარიამ ხაბელაშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/32
ლერი მსხვილიძესა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
11/33
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/34
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ქართულ-უკრაინული წარმოების საფინანსო კომპანიის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/35
,,შპს ,,იორკ თაუერსსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/36
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
11/37
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელების დებულების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე".
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
11/38
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
11/39
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,