კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

25 მარტი, 2021
16:00 სთ
12/1
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2013 წლის 11 დეკემბრის №33/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
12/2
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 25.02.21, 4.03.21 და 18.03.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
12/3
„ზეპირი მოსმენა „ენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგის და ანგარიშგების წესების“ დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 18.03.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
12/4
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
12/5
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
12/6
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3 და №4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
12/7
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
12/8
ზეპირი მოსმენა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ წარმოდგენილი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ №80/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
12/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა ,,შროშის ქუჩა №8“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადისგაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
12/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ სუპატაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
12/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნათია შუბითიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების ვადის უზრუნველყოფის პერიოდის - გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
12/12
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების ვადების გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
12/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლუკას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ახალი უბანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სირანა გალელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თემურ რამაზაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ორთაჭალა თაუერის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იკვ ჰოლდინგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სითი ლიფტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 18.03.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
12/20
შპს „ჯი თი ინვესტსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“(ახალი მომხმარებლის მიერთება). (გადმოტანილია 18.03.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
12/21
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,