კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 აპრილი, 2021
12:00 სთ
16/1
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
16/2
ახალი მომხმარებლის (შპს „აქსის გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
16/3
ახალი მომხმარებლის წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
16/4
ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გრადას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ".
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
16/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ თეთრაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 1.04.21 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
16/6
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2013 წლის 11 დეკემბრის №33/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."(გადმოტანილია 25.03.21 და 1.04.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
16/7
ზეპირი მოსმენა შპს „ენკა რინიუებლზსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 25.02.21, 4.03.21,18.03.21, 25.03.21 და 1 04.21. სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
16/8
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,