კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 აპრილი, 2021
12:00 სთ
18/1
ზეპირი მოსმენა „ბადრი უსტიაძესა და სს ენერგო-პრო ჯორჯიას შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
18/2
მოქალაქე ჯაბა თანდაშვილსა და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.(სიმძლავრის გაზრდა)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
18/3
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სახლი წყნეთში“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/4
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სოლოლაკი რაიზის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/5
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზვიად ტოტოღაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მაგალის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/7
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „გრუზვინპრომის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/8
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ყაზბეგი 2017“-ის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/9
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ოლპა მეტალის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/10
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (კობა დევიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (იბა „ჩვენი სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/12
,,ნოდარ ტიგინაშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/13
,,თამაზ მოზდოკელსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ შორის არსებული დავის თაობაზე.“ (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
18/14
ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მაღალმთიანი რეგიონი) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
18/15
"ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მაღალმთიანი რეგიონი) მიერთების ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
18/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ემ კუბის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ენსი გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიდი დიღმის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლევან დათაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ინდ. მეწარმე იბრაიმ შალიკაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეონა ლანჩავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
18/22
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
18/23
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიის გაცემის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
18/24
„ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
18/25
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიაზე“ ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
18/26
,,მოქალაქე ნიკოლოზ თეთრაშვილსა და შპს ,,თბილისი ენერჯის" შორის არსებული დავის შესახებ." კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 1.04.21და 8.04.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
18/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,