კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 აპრილი, 2021
12:00 სთ
15/1
ზეპირი მოსმენა შპს „არზუ-გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
15/2
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,