კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

17 ივნისი, 2021
13:00 სთ
27/1
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
27/2
ზეპირი მოსმენა „შპს „ცხრაწყარო-2007“-ისა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
27/3
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯეომილსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 10.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
27/4
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (სს ,,ტრანსმშენის“ ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდების - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
27/5
,,შპს ,,გურუ ჰოლდინგსა“ და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
27/6
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ბი დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
27/7
,,შპს ,,მარდიელი ჯგუფსა“ და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
27/8
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გიორგი ლაფაჩიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/9
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ლამზირა ჩაჩუას ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/10
მოქალაქე გიორგი ფერაძესა და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/11
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გიორგი ქირიას კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯეო ჯგუფი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/13
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ზაზა წაქაძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 3.06.21 სხდომიდან )
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/14
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ლუგზარ ლეშკაშელის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 3.06.21 სხდომიდან )
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
27/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ტიფლის ვერანდას“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მირაქსის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მჭედულის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალუს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნინო რუხაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ი.მ ახმედ ჩობანოვის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით კიკილაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
27/25
სს „თელასის" მიერ ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის ცალკეულ ელექტრული ხაზებსა და ძალოვან ტრანსფორმატორზე საექსპერტო დასკვნის/დასკვნების წარმოდგენის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 10.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
27/26
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,