კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 ივლისი, 2021
12:00 სთ
32/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „დარიალ ენერჯის“ დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
32/2
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე შპს „გოგოჭური და კომპანიის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
32/3
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
32/4
შპს „თბილისი ენერჯის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 17.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
32/5
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „საქორგგაზის“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ნინო შენგელია,
32/6
„შპს „საგარეჯო“-ზე წყალმომარაგების წინასწარი ლიცენზიის გაცემის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 15 ოქტომბრის №66/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
32/7
,,ელექტროენერგიის განაწილების მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
32/8
„გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ინვესტ-2“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 24.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
32/9
,,მოქალაქე გიორგი ოქრუაშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
32/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
32/11
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ხათუნა ამირანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
32/12
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ამირან ქიქავას კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
32/13
ახალი მომხმარებლის (შპს “მეგა დიდუბის“ კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
32/14
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დავით კიკილაშვილი კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
32/15
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ეთერ ქავთარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/16
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ირინა ჯიქიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/17
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პრიმა პლიუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/18
„ნონა გაგნიძესა და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქართულუკრაინული წარმოების საფინანსო კომპანიის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქაფრინას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრწანისი 2019“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/22
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზვიად ტოტოღაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/23
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „Green energy“- ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
32/24
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
32/25
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
32/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,