კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 ივლისი, 2021
12:00 სთ
33/1
სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა დარღვევის დადგენის თაობაზე."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
33/2
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „დარიალ ენერჯის“ დაჯარიმების შესახებ“. (გადმოტანილია 8.07.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
33/3
შპს „გაზმშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/4
შპს „დი-ვი-ეს“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგებისნმარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/5
შპს „გოგოჭური და კომპანიის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/6
შპს „მამედის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/7
შპს „აკრიანი 2006“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/8
შპს „გაზტრანს სერვისის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/9
შპს „გამას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/10
შპს „ჩირაღდანის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/11
შპს „ენერგია +“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
33/12
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ალექსანდრე დათიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისიენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/13
,,ახალი მომხმარებლის (შპს “კდ“-ს კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/14
,,სს „Hualing International Special Economic Zone“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
33/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 8.07.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
33/16
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,