კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

22 ივლისი, 2021
12:00 სთ
34/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ წერილობითი გაფრთხილების შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
34/2
სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა დარღვევის დადგენის თაობაზე."(გადმოტანილია 15.07.21 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
34/3
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
34/4
,,ელექტროენერგიის განაწილების მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 8.07.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
34/5
ზეპირი მოსმენა „შპს „ბიჯი თრეიდისა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
34/6
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების წესის“ დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
34/7
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის აპარატში დასაქმებულ პირთა შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თეონა ლოლაძე,
34/8
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პიტ-სტოპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/9
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნაის ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დოლიძის 50“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლუქსინის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი მირიანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/13
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „იქს ლაინის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგოპრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/14
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ზაზა რობიტაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/15
„ნოდარ ინდუაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
34/16
მოქალაქე ნინო ყორღანაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის თაობაზე“. (ახალი მიერთების შესახებ)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
34/17
მოქალაქე დავით ხუციშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (ახალი მიერთების შესახებ)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
34/18
ახალი მომხმარებლების წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
34/19
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „დიდი დიღომისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/20
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/21
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/22
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/23
„ზეპირი მოსმენა „წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/24
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/25
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/26
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/27
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟისთვის“ ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიური ბაზრის ოპერატორის მომსახურების საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/28
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების ბაზრის ოპერატორის მომსახურების ტარიფის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
34/29
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „გარდაბნის თბოსადგურისთვის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/30
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ჯიფაუერის“ გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/31
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
34/32
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3, №4 ბლოკები) გარანტირებული სიმძლავრის საფასურის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლანა სულაკაძე,
34/33
„წყალმომარაგების ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 17 აგვისტოს №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ბათუმის წყალისთვის“ წყალმომარაგების ზღვრული (ზედა ზღვარი) ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
34/34
„სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 5 თებერვლის №3/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,