კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 ივლისი, 2021
12:00 სთ
35/1
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 22.074.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
35/2
სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა დარღვევის დადგენის თაობაზე."(გადმოტანილია 15.07.21 და 22.07.21სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
35/3
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 მაისის № 39/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/4
„სს „თელასის” მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
35/5
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას” მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: ლია გვაზავა,
35/6
„შპს „საგარეჯოს“ წყალმომარაგების ლიცენზიის ძალაში შესვლის შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
35/7
,,ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორებში რეგულირების საფასურის ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 იანვრის №2/8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
35/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (როზა ქარდავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლარისა უბირიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თეა ლაფაჩის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვახტანგ ჩხეიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით წითაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გივი ლაფაჩის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ს.ს „ნიკორა ტრეიდის“ (1296) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ს.ს „ნიკორა ტრეიდის“ (1553) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შალვა კორძახიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ანი წივწივაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სტრესის მართვისა და მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ემ კუბის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვიუ პოინტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
35/21
„სს „საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 მაისის № 39/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
35/22
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისადა წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
35/23
ზეპირი მოსმენა „ქ. თბილისში ელექტროენერგიის განაწილების, საჯარო მომსახურების ვალდებულების სახით ელექტროენერგიის მიწოდების, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების ერთიანი ინტეგრირებული და კოორდინირებული სისტემის მეშვეობით განხორციელების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2010 წლის 13 ოქტომბრის №24/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”;
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
35/24
„გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე".
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
35/25
„საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 14 აგვისტოს №30/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
35/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,