კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 ივნისი, 2021
12:00 სთ
31/1
„სს „ეპ ჯორჯია მიწოდებას“ მიწოდების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების თაობაზე“. (გადმოტანილია 29.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
31/2
შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისა“ და სს „ეპ ჯორჯია მიწოდების“ მიერ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდებისა და საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების საქმიანობების ფარგლებში შესასყიდი ელექტროენერგიის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: ლია გვაზავა,
31/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,არქი ჰოტელის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სსიპ ,,გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/5
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გოდერძი მახარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ლოკაციას“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (დავით ერემაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/8
,,შპს ,,მარდიელი ჯგუფსა“ და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (ახალი მომხმარებელი)(გადმოტანილია 17.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სსიპ ,,გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჯოორჯიან რენთალის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვალერი მღებრიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი თავარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქრისტიან რობერტ როშეს (№CNS-03/1259/21) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქრისტიან რობერტ როშეს (№CNS-03/1260/21) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალდა ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლალი ბელთაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
31/17
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებულ „ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
31/18
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (სს ,,ტრანსმშენის“ ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდების - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 17.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
31/19
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გიორგი ლაფაჩიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 17.06.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
31/20
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 მაისის № 39/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
31/21
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
31/22
,,მომსახურების ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება."
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,