კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

5 აგვისტო, 2021
12:00 სთ
36/1
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
36/2
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (რევაზ ცინაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
36/3
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე სერგო კვანტალიანის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
36/4
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
36/5
მოქალაქე დავით ხუციშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (ახალი მიერთების შესახებ) (გადმოტანილია 22.07.2021 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,