კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

12 აგვისტო, 2021
12:00 სთ
37/1
„სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
37/2
სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“ დაჯარიმების შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
37/3
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დარღვევის გამო შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიის“ დაჯარიმების შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
37/4
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის №19 დადგენილებით დამტკიცებულ ,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესებში“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
37/5
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის - დადგენილების გამოცემის თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
37/6
"შპს „თბილისი ენერჯისთვის“ ქმედების განხორციელების ვალდებულების დაკისრების თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით.
წარადგენს: გივი ადამია,
37/7
სს „თელასის“ მიერ 2021 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა მიმართ განხორციელებული დარიცხვების თაობაზე
წარადგენს: კობა კობაური,
37/8
შპს ,,თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიის“ მიერ 2021 წლის ივლისის მდგომარეობით საყოფაცხოვრებო მომხმარებელთა მიმართ განხორციელებული დარიცხვების თაობაზე.
წარადგენს: კობა კობაური,
37/9
მოქალაქე სალომე ნანობაშვილსა და შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
37/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ალიანსჯი“-ს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ხიდეშელის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ვიქტორ კუპრაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ინდ. მეწარმე ტარიელ სრესელის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სოფიო გაგუნაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (აბელ აბესაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე ჭოლოკავას (1767) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე ჭოლოკავას (1768) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე ჭოლოკავას (1769) კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/20
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ასღარ ასლანის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თორის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ეიმ ბილდინგ სითის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
37/23
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე რევაზ ხურცილავას კუთვნილი ობიექტის) წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
37/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჰერმესის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
37/25
,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ვიონი საქართველოს“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
37/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს ,,სილქნეტის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
37/27
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ირინე ურუშაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ბათუმის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
37/28
,,შპს ,,ბათთაურსსა“ (ახალი მომხმარებელი) და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
37/29
„შპს „საჩხერის წყალკანალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 10 ივნისის №26/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
37/30
„სასმელი წყლის წყალმომარაგების სისტემებში ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 27 დეკემბრის N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
37/31
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
37/32
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,