კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 სექტემბერი, 2021
12:00 სთ
38/1
,,ელექტროენერგიის განაწილების მომსახურების ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დამტკიცების შესახებ“. (გადმოტანილია 8.07.21 და 22.07.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
38/2
„შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ დამოუკიდებელი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
38/3
"შპს „თბილისი ენერჯისთვის“ ქმედების განხორციელების ვალდებულების დაკისრების თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით. (გადმოტანილია 12.08.2021 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ადამია,
38/4
„სს „საქართველოს ენერგეტიკულ ბირჟაზე“ ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 მაისის № 39/2 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/5
„შპს „ენგურჰესის” მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/6
„შპს „ვარდნილჰესების კასკადის” მიერ 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/7
„შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ჟინვალჰესზე 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/8
„სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ რიონჰესზე 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/9
„სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ძევრულჰესზე 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/10
„სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ გუმათჰესების კასკადზე 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად 19/08/2021 N 1987 შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/11
„სს „ეპ ჯორჯია გენერაციის” მიერ მის საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურ ლაჯანურჰესზე 2020 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
38/12
მოქალაქე გიორგი მიქაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
38/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შოთა ქავთარაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კონსოლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ზოო ლაინის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვათა 2008“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სტატუს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „სახლი იოსელიანის ქუჩაზე“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ვაზისუბანი 18“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლუკას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ორთაჭალა თაუერსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართელოს ფილიალის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბინადარი 10“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
38/24
ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ემკვადრატის პარკის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
38/25
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ბესლან ტოხოსაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
38/26
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ლილი ოსეფაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს ,,თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
38/27
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგოპრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
38/28
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
38/29
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
38/30
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,