კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 სექტემბერი, 2021
12:00 სთ
40/1
„ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
40/2
,,გენერაციის ობიექტების ქსელზე მიერთების მოთხოვნების გადავადების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
40/3
,,მოხმარების ობიექტების ქსელზე მიერთების მოთხოვნების გადავადების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
40/4
,,მაღალი ძაბვის მუდმივი დენის მიერთებების და მუდმივ დენზე მიერთებული სიმძლავრის პარკების ქსელზე მიერთების მოთხოვნების გადავადების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
40/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი როსტიაშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
40/6
,,ქ. ტყიბულში შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მფლობელობაში არსებული წყალმომარაგების სისტემების მდგომარეობის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 28 ნოემბრის №95/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
40/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ათაბაგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ტოჩის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქეთევან ქევხიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამირან სხირელის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ჯამბულ ბენიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრეატივ ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/14
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნაის ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სახლი წყნეთის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/16
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დოლიძის 50“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/17
„იბა „პელიკან რეზორტსა“ და შპს „ქობულეთის წყალს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებლის მიერთბა).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა ლეჟავასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
40/19
ზეპირი მოსმენა შპს „ველე დეველოპმენტსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
40/20
ამხანაგობა „თბილისის ზღვის უბანსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსს“ შორის არსებული დავის თაობაზე.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
40/21
შპს „ენჯი და კომპანიასა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსს“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მო0მხმარებელი)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
40/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ამხანაგობა „სახლი იოსელიანის ქუჩაზე“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 02.09.21 და 09.09.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
40/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ჩინეთის გზებისა და ხიდების კორპორაციის საქართელოს ფილიალის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 02.09.21 და 09.09.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
40/24
„ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
40/25
შპს „ბათუმის წყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემისთაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
40/26
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
40/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/28
წარადგენს: ლია გვაზავა,