კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 სექტემბერი, 2021
12:00 სთ
41/1
ზეპირი მოსმენა „შპს „ქობულეთის წყლის“ დაჯარიმების შესახებ“.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
41/2
ზეპირი მოსმენა შპს „გარდაბნის თბოსადგურსა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
41/3
ზეპირი მოსმენა შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციასა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
41/4
,,ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
41/5
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „ჯიფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
41/6
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „მტკვარი ენერჯის“ (თბილსრესის №9 ბლოკი) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
41/7
“ზეპირი მოსმენა „ბუნებრივი გაზის შესყიდვის ხელშეკრულების შეთანხმების თაობაზე შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ (თბილსრესის №3 და №4 ბლოკები) მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: სერგო ლაცაბიძე,
41/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (სს ,,ტრანსმშენის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
41/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მარინე შარაშიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
41/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მილენიუმის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლუკას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიდი დიღომი პროჯექთის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ველლ ჰაუზის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „საწყობის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (საბა ოსაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
41/18
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ასკურავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრეატივ ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 15.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
41/20
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნაის ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 15.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
41/21
„იბა „26 მაისსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებლის მიერთება).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
41/22
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „ყამარი მ“ - ისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით);
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
41/23
,,მოქალაქე გიორგი როსტიაშვილსა და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (ახალი მომხმარებელი) (გადმოტანილია 15.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,