კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ოქტომბერი, 2021
12:00 სთ
43/1
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
43/2
ზეპირი მოსმენა შპს „გარდაბნის თბოსადგურსა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 23.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
43/3
ზეპირი მოსმენა შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციასა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ." (გადმოტანილია 23.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
43/4
ზეპირი მოსმენა შპს „მტკვარი ენერჯისა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
43/5
ზეპირი მოსმენა შპს „გაზმშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/6
ზეპირი მოსმენა შპს „დი ვი ეს“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/7
ზეპირი მოსმენა შპს „აკრიანი 2006“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/8
ზეპირი მოსმენა შპს „მამედის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/9
ზეპირი მოსმენა შპს „გაზტრანს სერვისის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/10
ზეპირი მოსმენა შპს „ჩირაღდანის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/11
ზეპირი მოსმენა შპს „ენერგია+“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
43/12
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
43/13
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ მიერ წარმოდგენილი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის შესაბამისობის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
43/14
ზეპირი მოსმენა „სს „თელასის“ მიერ წარმოდგენილი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის შესაბამისობის ოფიცრის კანდიდატურის დამტკიცების შესახებ“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
43/15
,,მოქალაქე გიორგი მიქაიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 2 სექტემბრის №38/12 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
43/16
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი თავდიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
43/17
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზვიად ტოტოღაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
43/18
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ივპურპროდუქტმომარაგების“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
43/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (დაბა ბაკურიანი) მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/20
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს ,,საქორგგაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/21
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მარინე თანდილაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 30.09.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ირა მაშოვას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „აბანოთუბნის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ვერე პალასის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/27
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქეთევან ჩიკვაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/28
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თაბეს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/29
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს„ალიანს კონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/30
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/31
„ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
43/32
„საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 12 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
43/33
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „დივიეს“-ისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
43/34
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „გოგოჭური და კომპანიისთვის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
43/35
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „გამა“-სთვის ბუნებრივი გაზის განაწილების ტარიფის კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
43/36
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „საჩხერეგაზისთვის“ ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარებისა და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით);
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
43/37
„ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის (სემეკ) 2005 წლის 30 დეკემბრის №30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ." (შპს „თელავგაზი“-სთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდების, განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ქრისტინე გურეშიძე,
43/38
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ზოგიერთ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ვანო მეჭურჭლიშვილი,
43/39
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება."(გადმოტანილია 23.09.21 და 30.09.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/40
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,