კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

21 ოქტომბერი, 2021
12:00 სთ
45/1
შპს „ბათუმის წყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
45/2
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/3
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე, ანა თაქთაქიშვილი,
45/4
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/5
ზეპირი მოსმენა შპს „გაზმშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/6
ზეპირი მოსმენა შპს „დი ვი ეს“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."(გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/7
ზეპირი მოსმენა შპს „აკრიანი 2006“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/8
ზეპირი მოსმენა შპს „გაზტრანს სერვისის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე." (გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/9
ზეპირი მოსმენა შპს „ჩირაღდანის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."(გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/10
ზეპირი მოსმენა შპს „ენერგია+“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე."(გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
45/11
„სატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საწარმოების დანახარჯების მარეგულირებელი აუდიტის 2021 წლის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 5 თებერვლის №3/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
წარადგენს: ლია გვაზავა,
45/12
,,2022-2026 წლების პერიოდზე ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის პროექტის შეთანხმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნაზე უარის თქმისა და კორექტირების მიზნით მისი განმცხადებლისათვის დაბრუნების შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
45/13
,,2022-2026 წლების პერიოდზე ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის პროექტის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნაზე უარის თქმისა და კორექტირების მიზნით მისი განმცხადებლისათვის დაბრუნების შესახებ."
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
45/14
„ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 10 ივნისის №26/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
45/15
,,მოქალაქე დავით პარუნაშვილსა (ახალი მომხმარებელი) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/17
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დავით ზაქარაიას კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/18
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე შალვა ბერძენიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/19
ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილისი 2015“ -ის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/20
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გელა ქუმსიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/21
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ვახტანგ ნიკოლეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/22
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ალექსანდრე სუქიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/23
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (დავით ფოცხიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/24
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ხვიჩა კალატოზიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/25
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „რეალის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/26
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე „თამარ ლაბაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებელი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/27
ზეპირი მოსმენა მოქალაქე „დავით ფერიაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებელი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/28
ზეპირი მოსმენა „შპს „პრიმა პლიუსსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(ახალი მომხმარებელი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/29
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
45/30
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის №27 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
45/31
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ." (სს "ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის" ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
45/32
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ – სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ." (სს„თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების კორექტირების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
45/33
შპს „გარდაბნის თბოსადგურსა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ"კომისიის გადაწყვეტილებსი გამოცხადება." (გადმოტანილია 23.09.21 და 7.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/34
შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციასა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილებსი გამოცხადება.(გადმოტანილია 23.09.21 და 7.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/35
შპს „მტკვარი ენერჯისა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ შორის არსებული დავის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება." (გადმოტანილია 7.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
45/36
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,