კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

3 ნოემბერი, 2021
15:00 სთ
47/1
,,დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებლის სარეგისტრაციო განაცხადის დამტკიცების შესახებ.''
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
47/2
,,დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად რეგისტრაციის სტანდარტული სარეგისტრაციო განაცხადის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე,
47/3
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."(გადმოტანილია 21.10.21 და 26.10.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ზვიად გაჩეჩილაძე, ანა თაქთაქიშვილი,
47/4
„ელექტროენერგიის დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 10 ივნისის №26/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 21.10.21 და 26.10.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
47/5
ზეპირი მოსმენა „სს "საჩხერეგაზის" 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
47/6
ზეპირი მოსმენა „შპს „დიდი დიღომის“ 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
47/7
ზეპირი მოსმენა „შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
47/8
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
47/9
ზეპირი მოსმენა „შპს „თბილისი ენერჯის“ 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
47/10
ზეპირი მოსმენა „შპს „თელავგაზის“ 2022-2026 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: ოთარი ნალჩევანიძე,
47/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ბეიქერის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (ა(ა)იპ ,,თბილისის 155 საბავშვო ბაგა-ბაღის“ ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/13
,,მოქალაქე დავით პარუნაშვილსა (ახალი მომხმარებელი) და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებულ წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
47/14
ახალი მომხმარებლის (შპს „სანიტასის“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/15
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ზურაბ დალაქიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/16
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე დავით ზაქარაიას კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/17
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე შალვა ბერძენიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/18
ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილისი 2015“ -ის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/19
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გელა ქუმსიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/20
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ვახტანგ ნიკოლეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/21
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ალექსანდრე სუქიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 21.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/22
შპს „სითიაფსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე." (ახალი მომხმარებელი) (გადმოტანილია 26.10.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
47/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კრონოსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/24
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ოპტიმას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/25
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სსიპ ,,გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/26
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ლა ფარინას“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/27
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თ & რ დისთრიბუშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/28
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გამას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/29
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/30
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (მერი ხარაზიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/31
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი გოგელიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
47/32
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება (სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის“ ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის კორექტირების მიზნით).
წარადგენს: ლია გვაზავა,
47/33
შპს „გაზმშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.10.21 და 21.10.21სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/34
შპს „დი ვი ეს“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 7.10.21 და 21.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/35
შპს „აკრიანი 2006“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.10.21 და 21.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/36
შპს „გაზტრანს სერვისის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.10.21 და 21.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/37
შპს „ჩირაღდანის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(გადმოტანილია 7.10.21და 21.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/38
შპს „ენერგია+“-ის მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სამართლებრივი აქტის მოთხოვნათა შეუსრულებლობის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 7.10.21 და 21.10.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
47/39
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,