კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

11 ნოემბერი, 2021
12:00 სთ
48/1
„შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ ბუნებრივი გაზის გადამცემი სისტემის ოპერატორად სერტიფიცირებაზე უარის თქმის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
48/2
ზეპირი მოსმენა „ამხანაგობა წერეთლის 49-51“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი წერეთელი,
48/3
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს “მარშალ დეველოპმენტი”) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს “ენერგო-პრო ჯორჯიას” მოთხოვნის განხილვის შესახებ “.
წარადგენს: ნინო შენგელია,
48/4
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბიზნეს სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/5
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ების“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ურბან დეველოფმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „მომსახურების მენეჯმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნანა ძმანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (რატი დოლიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი ნაჭყებიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თ & რ დისთრიბუშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 3.11.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
48/13
ახალი მომხმარებლის (შპს „სანიტასის“ კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 3.11.21 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/14
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე შალვა ბერძენიძის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 და 3.11.21სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/15
ახალი მომხმარებლის (შპს „თბილისი 2015“ -ის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 და 3.11.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/16
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე გელა ქუმსიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 21.10.21 და 3.11.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/17
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ვახტანგ ნიკოლეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 21.10.21 და 3.11.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/18
ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ალექსანდრე სუქიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი-ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ." (გადმოტანილია 21.10.21 და 3.11.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/19
შპს „სითიაფსა“ და შპს „თბილისი ენერჯის“ შორის არსებული დავის თაობაზე" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (ახალი მომხმარებელი) (გადმოტანილია 26.10.21 და 3.11.21 სხდომებიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
48/20
„ელექტროენერგიის ქვითრის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 30 სექტემბრის N42/5 გადაწყვეტილებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
48/21
შპს „გოგოჭური და კომპანიაზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
48/22
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 12 აგვისტოს N37/20 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
48/23
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,