კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 იანვარი, 2017
4/1
ზეპირი მოსმენა ,,ქ. თბილისში, თემქის დასახლება III მ/რ, IV კორპუსში მცხოვრებ დევნილებსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3284047)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
4/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორი პუზანოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2196796)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
4/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარინა ქარჩავასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№158895)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
4/4
ზეპირი მოსმენა მოქალაქეებს ვენერა ჩიტაშვილს (აბ. N3234680), სვეტლანა ჯვარიძეს (აბ.N3234723), ცეცილია მალვენოვს (აბ.N3234615), ლიანა გოზალიშვილს (აბ.N3234692), მამუკა დარბაიძესა (აბ.N3234697) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გამოტანილია 11.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
4/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ალადაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. №751348314 და №1095406)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
4/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ქერქაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№409036-445)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
4/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ლომიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5308776)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
4/8
,,ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ლიცენზიატის მიერ ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ტარიფის გაანგარიშების მიზნით წარმოსადგენი სატარიფო განაცხადის ფორმის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: გოჩა ჩიტიძე,
4/9
,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციაზე" ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაცემის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
4/10
,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიაზე" გაცემული ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიის გაუქმებისა და საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2007 წლის 18 მაისის №9/2 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ."
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
4/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკა გიორგაძესა და შპს ,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
4/12
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე". (სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის მის საკუთრებაში არსებული ჰიდროელექტროსადგურებისთვის დადგენილი ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფების მისი უფლებამონაცვლე საწარმო - სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციას" საკუთრებაში არსებულ ჰიდროელექტროსადგურებზე გავრცელების მიზნით)
წარადგენს: ლია გვაზავა,
4/13
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯოკონდასა“ და სს „სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბუშენს“ შორის არსებული დავის შესახებ
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
4/14
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
4/15
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ
წარადგენს: ელდარ გოგიაშვილი,