კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 იანვარი, 2017
6/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნარგიზა ამირანაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№483406)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინდიკო თოლორაიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101427251)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მაყვალა დანელიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№001112591387)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ნარმანიასა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3101438733)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიგი მათიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№236567)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რუზანა მშვილდაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნელი სვარიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გია შარაშენიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№101411312983 და აბ.№3100525316)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ეკატერინე ჯვარშეიშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№133672)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
6/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაირა ოტიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4675710)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გულნარა ხუციშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4052358)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ბეგიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0624211)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დავით სიუკავსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1182856)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ანატოლი ბლაგსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2229369)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ლალიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№754308923 და №2629846)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ჯარიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№756135335)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/17
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე ნინო გრატიაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751201634)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/18
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,სან პერტოლიუმ ჯორჯიასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№751043866)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზოია ზარანდიასა და შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3051290)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მერი მაისურაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ. (აბ.N754184045 (N2450840)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
6/21
ზეპირი მოსმენა ,,ინდივიდუალურ მეწარმე რუსლან ჯამბურიასა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№755980605) (გადმოტანილია 18.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
6/22
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ნოვო დეველოპმენტსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“ (გადმოტანილია 11.01.2017 და 18.01.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
6/23
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,ნოეს კიდობანსა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. №751004152) (გადმოტანილია 18.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/24
ზეპირი მოსმენა ,,შპს ,,საკასა" და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. №755283803) (გადმოტანილია 18.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/25
ზეპირი მოსმენა მოქალაქეებს ვენერა ჩიტაშვილს (აბ. N3234680), სვეტლანა ჯვარიძეს (აბ.N3234723), ცეცილია მალვენოვს (აბ.N3234615), ლიანა გოზალიშვილს (აბ.N3234692), მამუკა დარბაიძესა (აბ.N3234697) და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გამოტანილია 11.01.2017 და 20.01.2017 სხდომებიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაზა ალადაშვილსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“. (აბ. №751348314 და №1095406)(გადმოტანილია 20.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/27
შპს „ლილო სითისა“ (აბ. N751013365) და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
6/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთო ტოხიშვილსა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701576090) (გადმოტანილია 18.01.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
6/29
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ჯამბულ კოჩალიძის განცხადის საფუძველზე) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
6/30
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
6/31
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თამარ ბარსონიძე,