კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 იანვარი, 2017
4/1
ზეპირი მოსმენა შპს „ჯოკონდასა“ და სს „სოკარ ჯორჯია გაზ დისტრიბუშენს“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,