კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

9 თებერვალი, 2017
9/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზურაბ ჩოკოშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№291419)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ გიცირიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4651077)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინგუშა მოდებაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5256723)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა კვირიკაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5251826)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახაბერ ქობალიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5114360)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სამველ ვერანიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№03625459)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტანია ქოსაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0111453)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიეტა ამირბეკოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0726584)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლიანა სუქიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0633292)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსი ხუციშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3966998)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ხათუნა რობაქიძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2373666)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ივეტა ღარიბოვსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1650653)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გრიგოლიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№0088381)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,
9/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა იუკურიძესა და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701558641)
წარადგენს: სალომე ვარდიაშვილი,