კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 სექტემბერი, 2022
12:00 სთ
40/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N79 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: გივი ადამია,
40/2
ზეპირი მოსმენა „შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
40/3
ზეპირი მოსმენა „ელექტრომომარაგების საიმედოობის 2021 წლის მაჩვენებლებთან მიმართებაში სს „თელასის“ სალიცენზიო პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ. “(გადმოტანილია 1.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
40/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ანა ჯანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (გიორგი აბრამიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ ცერცვაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,სუპერ გროუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,რომბათის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სხივი +“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ვახტანგ გიქოშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
40/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლე მონდეს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 25.08.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
40/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენერჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 25.08.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
40/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის გიორგი შენგელიას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 25.08.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
40/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბექა ერგემლიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/15
ზეპირი მოსმენა „მოქალაქე ნანა ჩხობაძესა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (ახალი მომხმარებელი)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (იოსებ გოგოლიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
40/17
„დახურული გამანაწილებელი სისტემის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ".
წარადგენს: გივი ადამია,
40/18
,,განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
40/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №54/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
40/20
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2022 წლის 25 მაისის №22/2 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
40/21
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 9 ივნისის №24/14 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“.
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
40/22
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2022 წლის 9 ივნისის №24/6 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ."
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
40/23
„დაბალანსების მომსახურების მიმწოდებლად რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 11 აგვისტოს N35/3 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
40/24
„დაბალანსებაზე პასუხისმგებელ პირად რეგისტრაციის შესახებ განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 11 აგვისტოს N35/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
40/25
ზეპირი მოსმენა „შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფუერის“ დანახარჯების მარეგულირებელი არაგეგმური აუდიტის შედეგების შესახებ“.“(გადმოტანილია 1.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე, ლანა სულაკაძე,
40/26
ზეპირი მოსმენა „შპს „რუსთავის წყალის“ დანახარჯების მარეგულირებელი არაგეგმური აუდიტის შედეგების შესახებ“. “(გადმოტანილია 1.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გივი ნადირაძე, ლანა სულაკაძე,
40/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,