კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 სექტემბერი, 2022
12:00 სთ
41/1
ზეპირი მოსმენა „შპს „ინტერ გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე". (გადმოტანილია 8.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
41/2
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
41/3
,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურსა“ და შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: გენადი მილაძე,
41/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რევაზ ფუხაშვილსა და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვალიკო ბუჩუკურსა და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,აი პი ეს დეველოპმენტი“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ფორის ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ფრიზი L.K“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეთერ ზაქარეიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი მურალიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/11
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მერი სულაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
41/12
„ანა გაბისონიასა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (მოსმენა).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
41/13
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „დოესსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
41/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მარიამ შაშვიაშვილსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გრიგოლ თუთაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (იულიეტა ფარულავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/17
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ძლიერაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მანუჩარ გოგოხიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ევრო დეკორის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იმგოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
41/21
„ელექტრომომარაგების საიმედოობის 2021 წლის მაჩვენებლებთან მიმართებაში სს „თელასის“ სალიცენზიო პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ " კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.“(გადმოტანილია 1.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
41/22
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,