კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

29 სექტემბერი, 2022
12:00 სთ
43/1
„2023-2027 წლების პერიოდზე ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის პროექტის შეთანხმების თაობაზე სს „ენერგოპრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
43/2
„2023-2027 წლების პერიოდზე ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის განვითარების ხუთწლიანი გეგმის პროექტის შეთანხმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
43/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
43/4
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლიანა ალავიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/5
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შამშე გონაძეს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/6
ელექტროენეერგის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (შპს „ინო დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბესიკ ცარციძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ გუნდაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თამარ ქოქიაშვილის) კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
43/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (შპს „აპარტ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
43/11
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ციური გედენიძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
43/12
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ლაზიერის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
43/13
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (თამარ კერვალიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
43/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ვალერიანე კაპანაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
43/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,გარანტი ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/16
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რატი ქაშაკაშვილის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ბ.მ.ც. გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ნოდარ ტაკიძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
43/19
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი გოგავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/20
,, წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე მუკბანიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენ ჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „რეალთი ბოჭორმას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/23
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ბინა კოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
43/24
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 4 აგვისტოს N34/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
43/25
„რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 9 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 11 აგვისტოს N35/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
43/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,