კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

13 ოქტომბერი, 2022
12:00 სთ
45/1
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" (ჟინვალჰესის) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
45/2
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ის (ხელვაჩაური ჰესი 1, კირნათჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
45/3
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კოხტა უბანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/4
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ვაკას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდისთაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ნიუ სტაილ ბილდინგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/6
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი ჩარგაზიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რობიზონ სოლომნიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/8
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რუსუდან რამაზაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/9
მოქალაქეებს: ნაირა ხიზანიშვილს, რევაზ ხურცილავასა და სხვებსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
45/10
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ხატია თოდუას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/11
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გელა ორაგველიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/12
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ივანე ჯანელიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (მერაბ ნუგზარიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (დავით გვეტაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
45/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,გარანტი ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 29.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/16
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რატი ქაშაკაშვილის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,ბ.მ.ც. გრუპის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“ (გადმოტანილია 29.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ნოდარ ტაკიძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/19
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ნითას“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
45/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბადრი ბაირამაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“(გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი ლომაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“(გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნინო ბოჭორიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.(გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/23
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შოხრადინ ალექპეროვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“(გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/24
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლევან მურუსიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“ (გადმოტანილია 06.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
45/25
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
45/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,