კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

20 ოქტომბერი, 2022
12:00 სთ
46/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 აგვისტოს №36/16 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: თამაზ ღვანიძე,
46/2
ზეპირი მოსმენა შპს ,,ლაიმსთოუნ ჯორჯიას" და სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" შორის არსებული დავის შესახებ."
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
46/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კახაბერ ცირეკიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის ახალი მომხმარებლის (ირინე ჯელიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე გელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ ცერცვაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სულიკო საგინაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (გივი დიღმელაშვილის, ვლადიმერ აბაშვილის, რევაზ გაგუას, თეონა ჯანელიძის, არმენ გუკასიანის, მზიგული ხუგაევის, მალხაზ ჩინჩალაძის, ინნა რაზმაძის, თეიმურაზ თვალაძის და ვერა პეტროვას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/9
ზეპირი მოსმენა ,,შპს „ნითას“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“. (გადმოტანილია 13.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
46/10
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნინო ციხიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
46/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ორანჟერეას“, შპს „ბბის“, შპს „სოკარ პეტროლიუმ ჯორჯიას“, მოქალაქე რომან ცხვრივიშვილის, შპს „მ.მის“ და შპს „კონტინენტალის“ ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
46/12
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რევაზ ხურცილავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
46/13
მოქალაქეებს: ნაირა ხიზანიშვილს, რევაზ ხურცილავასა და სხვებსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი).(გადმოტანილია 13.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
46/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (მერაბ ნუგზარიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 13.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
46/15
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,