კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

2 ნოემბერი, 2022
14:00 სთ
49/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 აგვისტოს №36/16 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 20.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თამაზ ღვანიძე,
49/2
„სს „თელასის“ მიერ 2021 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
49/3
„სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ 2021 წელს განხორციელებულ ზოგიერთ საინვესტიციო პროექტებზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების შესახებ საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
49/4
შპს „გლობალ ენერჯის“ მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის განხილვის შესახებ
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
49/5
,,განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიის წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის №40/14 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: ლევან ზაქარეიშვილი,
49/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ ფალიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/7
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ანა ჯანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/8
,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ით & დრაივის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ბათუმის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ით & დრაივის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ბათუმის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ით & დრაივის“ ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ბათუმის წყალის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
49/11
„ანა გაბისონიასა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე“ (მოსმენა). (გადმოტანილია 13.09.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (კამანდარ მამედოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/13
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს „მაბის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/14
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ლევან ვეკუას კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ქართულ-ამერიკული სამედიცინო უნივერსიტეტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/16
რატი ჭკადუასა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
49/17
დავით ჩიტაშვილსა და სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ნია 2012“ -ის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს ,,ფულ ჰაუსის“ -ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/20
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბორის ბოლოთაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/21
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეკა ბარნოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თეიმურაზ სულხანიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი მურალიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (ზურაბ ჟამუტაშვილის, თენგიზ ჟამუტაშვილის, ხათუნა ბერიაშვილის, ვეფხია ლუხუტაშვილის, თამარ ბერიაშვილის, ვალენტინა გოგოლაშვილის, ლანა თეთრაშვილის, შალვა თოთიაურის, ლაიმუტე კენჭიაშვილის, ვლადიმერ თეთრაშვილის და შორენა კასრაძის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/25
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ძლიერიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
49/26
მოქალაქე გიორგი გინტურსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს” შორის არსებული დავის შესახებ (წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
49/27
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კობა თოდრიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
49/28
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
49/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №54/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
49/30
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,