კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

18 ნოემბერი, 2022
12:00 სთ
51/1
ზეპირი მოსმენა „შპს „კ სამისა“ და სს „თელასს“ შორის სადავო საკითხის განხილვისას სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სს „თელასის“ დაჯარიმების შესახებ “.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
51/2
ზეპირი მოსმენა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს „ვარციხე 2005“-ის დაჯარიმების შესახებ.“
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
51/3
შპს „გლობალ ენერჯის“ მიერ კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევის განხილვის შესახებ.(გადმოტანილია 2.11.2022 და 10.11.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
51/4
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
51/5
შპს „საქართველო-ურბან ენერჯის“ (ფარავანჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
51/6
შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ (შუახევჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
51/7
ზეპირი მოსმენა „შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/8
ზეპირი მოსმენა სს „საქორგგაზის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/9
ზეპირი მოსმენა შპს „თელავგაზის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/10
ზეპირი მოსმენა შპს „თბილისი ენერჯის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/11
ზეპირი მოსმენა „შპს „ვარკეთილაირის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/12
ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგოკავშირის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/13
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/15
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/16
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
51/17
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლევან ცანავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
51/18
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის ახალი მომხმარებლის (ვახტანგ გიქოშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
51/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,სმარტ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
51/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ,,პოლო დეველოპმენტი“ -ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
51/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (იბრაჰიმ ჰალილ ოზთემელის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
51/22
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ნადიმ თავართქილაძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
51/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჰაუსარტ ლუქსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
51/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ფურცელაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
51/25
„ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ - სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
51/26
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 31 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
51/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №54/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
51/28
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,