კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

24 ოქტომბერი, 2022
14:00 სთ
47/1
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შიდაორგანიზაციული საკითხის შესახებ“.
წარადგენს: ელეონორა ლაგვილავა,