კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 დეკემბერი, 2022
12:00 სთ
55/1
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის III თავის (ინფორმაციის თავისუფლება) მოთხოვნათა შესრულების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ანგარიშის დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: ირინე ინანეიშვილი,
55/2
„რეგულირების საფასურის ოდენობის განსაზღვრის, გაანგარიშებისა და გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 9 დეკემბრის №63 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
55/3
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ივნისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: რევაზ გერაძე,
55/4
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 აგვისტოს №36/16 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 20.10.2022, 2.11.2022 და 10.11.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: თამაზ ღვანიძე,
55/5
სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ და დავით მეგრელიძეს და სხვებს შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
55/6
კარინე მუკოიანსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის შესახებ.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
55/7
ავთანდილ გოგინაშვილსა და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
55/8
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გია ფიროსმანაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
55/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეკატერინე ლუტიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
55/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „გკ ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
55/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
55/12
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ავთანდილ ბაზალელის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/13
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მანანა კვაჭანტირაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „მონოლით პანორამა VI“-ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლეგი ქონსთრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ავჭალა 1“-ს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
55/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შოხრადინ ალექპეროვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
55/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნაირა მანთიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
55/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დემასის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
55/21
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/4 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“. (გადმოტანილია 18.11.22 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
55/22
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 18.11.22 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
55/23
„შპს „თბილისი ენერჯის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 ნოემბრის №51/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
55/24
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილების დანართი №4-ის მოთხოვნებთან შესაბამისობის გადავადების თაობაზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის“ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 26 ნოემბრის №72/11 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
55/25
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
55/26
შპს „მარნეულის სოფწყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
55/27
შპს „ქობულეთის წყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
55/28
„დავების განხილვის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 4 ივნისის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ
წარადგენს: გივი ადამია,
55/29
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,