კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 დეკემბერი, 2022
12:00 სთ
59/1
ზეპირი მოსმენა შპს „გაზტრანს სერვისის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
59/2
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
59/3
ზეპირი მოსმენა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
59/4
ზეპირი მოსმენა შპს „დიღომი ვილა გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
59/5
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შესაბამისობის ოფიცრის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
59/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლაიქ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კოხტა უბანის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/8
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბი ინვესტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სოლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/10
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა ლობჟანიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
59/11
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (სს „თელასისთვის“ ელექტროენერგიის განაწილების ტარიფების კორექტირების მიზნით);
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
59/12
„ინვესტიციების შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 29 ივლისის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 9 ივნისის №24/17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.”
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
59/13
,,სასმელი წყლის ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2017 წლის 26 დეკემბრის N45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 9 ივნისის №24/18 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: ნინო ყურაშვილი,
59/14
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 3 ნოემბრის №47/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 18.11.22 და 8.12.2022 სხდომებიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
59/15
„შპს „თბილისი ენერჯის“ 2023-2027 წლების საინვესტიციო გეგმის შეთანხმების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 ნოემბრის №51/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.“ (გადმოტანილია 8.12.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: გიორგი ქელბაქიანი, რევაზ გერაძე,
59/16
კარინე მუკოიანსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ შორის არსებული დავის შესახებ. (გადმოტანილია 8.12.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
59/17
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" (ჟინვალჰესის) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
59/18
“შპს „სოგურის“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 7 მაისის №35/7 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
59/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 23 დეკემბრის №54/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
59/20
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
59/21
,,ა(ა) იპ ელიზბარ ერისთავის სახელობის ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 24 თებერვლის N7/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესატნია თაობაზე.
წარადგენს: ნუგზარ ბერიძე,