კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

26 იანვარი, 2023
12:00 სთ
3/1
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის №58 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების დამტკიცების თაობაზე“.
წარადგენს: გივი ადამია,
3/2
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
3/3
ზეპირი მოსმენა შპს „მარნეულის სოფწყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
3/4
ზეპირი მოსმენა შპს „ქობულეთის წყალზე“ წყალმომარაგების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
3/5
„ელექტროენერგიის ბაზარზე სიმულაციური ვაჭრობის მიმდინარეობის თაობაზე“.
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
3/6
შპს „აჭარ ენერჯი-2007“-ის (ხელვაჩაური ჰესი 1, კირნათჰესი) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 და 18.01.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
3/7
სს „სვანეთი ჰიდროს“ (მესტიაჭალა 2-ის) მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებით დამტკიცებული „ქსელის წესების“ ცალკეული მოთხოვნების შესრულების თაობაზე." (გადმოტანილია 6.10.2022 და 18.01.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,
3/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თამარ სეთურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
3/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (ვახტანგ გაგოიძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
3/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (სიმონ კუმელაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
3/11
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (შპს „გოლდენ პალასის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
3/12
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლაზის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
3/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ჩემი სახლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
3/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „დიკა კონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
3/15
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (იორდან ბიკოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
3/16
მოქალაქე გიორგი გინტურსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს” შორის არსებული დავის შესახებ (წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე."
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
3/17
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი სესიტაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
3/18
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ელესჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
3/19
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს ოუმენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
3/20
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ეიმ.ჯის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
3/21
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (არჩილ გაჩეჩილაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
3/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბელონას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
3/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნათია მახარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
3/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლერი ტურძელიძის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
3/25
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნოვო ჯიქია 22“) მიერთების ვადის გადაცილების გამო დარიცხული კომპენსაციის გაუქმების თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ “. (გადმოტანილია 22.12.2022 სხდომიდან)
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
3/26
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის #19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ კომისიის 2022 წლის 25 აგვისტოს №37/9 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
3/27
,,სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას“ (№374/01, 18.01.2023წ.) წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,