კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

10 თებერვალი, 2023
12:00 სთ
6/1
შპს „ქობულეთის წყალის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნებისა და სალიცენზიო პირობების შესრულების განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
6/2
შპს „გაზმშენის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნებისა და სალიცენზიო პირობების შესრულების განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
6/3
შპს „ენგურჰესის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნებისა და სალიცენზიო პირობების შესრულების განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
6/4
შპს „ფერის“ მიერ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების განხილვის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი ხუნჯუა,
6/5
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალეკო ზარნაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
6/6
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (არჩილ კვიცარიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
6/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ამშენებლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
6/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „სტილკოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
6/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
6/10
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ლაიქ ჰაუსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალი ფირმურადოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/12
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „თიბიონის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „პალა ინვესტ ჯგუფის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რუსუდან რამაზაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/15
ზეპირი მოსმენა შპს „გოძიაშვილი 22“-სა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
6/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (ციური გედენიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
6/17
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (ზურაბ ჟამუტაშვილის, თენგიზ ჟამუტაშვილის, ხათუნა ბერიაშვილის, ვეფხია ლუხუტაშვილის, თამარ ბერიაშვილის, ვალენტინა გოგოლაშვილის, ლანა თეთრაშვილის, შალვა თოთიაურის, ლაიმუტე კენჭიაშვილის, ვლადიმერ თეთრაშვილის და შორენა კასრაძის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
6/18
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნელი კუჭაშვილის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
6/19
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თამაზ ბარჯაძის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
6/20
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბესტი ჯგუფი“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
6/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შოხრადინ ალექპეროვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
6/22
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნაირა მანთიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
6/23
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ევრო დეკორის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
6/24
„ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მაისის N22 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
6/25
შპს „ვარკეთილაირზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
6/26
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,