კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 თებერვალი, 2023
12:00 სთ
8/1
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის განცალკევების წესების“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 16 ივლისის №39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
8/2
„დავების განხილვის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 4 ივნისის №24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების დამტკიცების თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
8/3
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ხატია მუკვანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
8/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზიზილო ჯავახიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
8/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ეკატერინე დოხტურიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
8/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ვახტანგ ფირცხელანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ (მესტიის მუნიციპალიტეტი)“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
8/7
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (მილენა ეხტიბაროვის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/8
,,წყალმომარაგების სისტემაზე მომხმარებლის (დარეჯან მერლანის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/9
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ია ქევანიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/10
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „იფქლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
8/11
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლუკა თანდარაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
8/12
წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (პაატა წიქარიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
8/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „კოდის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
8/14
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „სანთომი დიღომის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
8/15
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ობიექტის შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე, ასევე, ახალი ობიექტების: შპს „გრინ ჰოუმ ბლოქსის“, შპს „მონოლით პანორამა II“ და შპს „ტიფლისის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნების განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
8/16
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების მოთხოვნის შესახებ განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
8/17
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურის მიერთების ხელშეკრულების პირობების დამტკიცების შესახებ“.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
8/18
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის სააღრიცხვო პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: ნათია ქამუშაძე,
8/19
„ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელის წესების“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ კომისიის 2022 წლის 14 ივლისის №29/6 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ."
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
8/20
„დახურული გამანაწილებელი სისტემის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 8 სექტემბრის N40/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
8/21
„ელექტროენერგიის მსხვილი მომხმარებლის კრიტერიუმებისა და სტატუსის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 დეკემბრის N80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 4 აგვისტოს N34/19 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.“
წარადგენს: გივი ადამია,
8/22
„ელექტროენერგიის სექტორში განსახორციელებელი გარდამავალი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 12 ნოემბრის N58 დადგენილებაში ცვლილების შესატანად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: გივი ადამია,
8/23
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის უნივერსალური მომსახურების მიწოდების ტარიფებისა და საანგარიშსწორებო ფასის დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
8/24
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის საჯარო მომსახურების სახით მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
8/25
„ელექტროენერგიის ტარიფების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 4 დეკემბრის №33 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (შპს „თბილისის ელექტრომიმწოდებელი კომპანიისთვის“ ელექტროენერგიის ბოლო ალტერნატივის მიწოდების ტარიფების დადგენის მიზნით)
წარადგენს: ლევან ენუქიძე,
8/26
„ელექტროენერგიის ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება.
წარადგენს: ანა თაქთაქიშვილი,
8/27
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,