კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

16 თებერვალი, 2017
11/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ტარიელ გელაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112449668)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ კურკუმულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112456327)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე იზოლდა მჭედლიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112465044)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი პაპიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454826)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ქეთევან ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112446471)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელგუჯა ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445425)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე უშანგი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464851)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მურმან ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455031)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა წამალაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447508)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვეფხია ხართიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112454358)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/11
,,ზეპირი მოსმენა გიგი მათიაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ." (აბ.№236567) (გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
11/12
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,გორგასალი 99"-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3404462)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/13
ზეპირი მოსმენა ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა ,,ნუცუბიძე-სა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1398446)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/14
ზეპირი მოსმენა შპს ,,თბილისის პარკსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3479060)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლარისა იაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2363855)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინა ჯანოიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№51756228)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე სოფიო სურმავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1653366)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლამარა ფალელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2477956)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ავთანდილ თეთრაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№2338580)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა გოგიასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4566534)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ინა დუდუჩავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3658731)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელენე მამაიაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№4999737)
წარადგენს: კობა კობაური,
11/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ჟუჟუნა იოსავასა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1993294)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
11/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ენძელა კორძაძესა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5054889)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
11/25
ზეპირი მოსმენა შპს ,,შანსა" და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№5650351)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
11/26
ზეპირი მოსმენა შპს ,,კერამიკა ართანასა" და სს ,,კახეთის ენერგოდისტრიბუციას“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№701344053)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
11/27
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ჭინჭარაულსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ".(აბ.№755342966 და №3355336) (გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
11/28
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუგზარ ჭინჭარაულსა და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ".(აბ.№755342966 და №3355336) (გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: გენადი მილაძე,
11/29
,,ახალი მომხმარებლის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის შესახებ."
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
11/30
,,ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალების ფორმების დამტკიცების შესახებ.
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
11/31
,,ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატებისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
11/32
,,წყალმომარაგების ლიცენზიატისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმების დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
11/33
,,ბუნებრივი გაზის მიმწოდებლებისთვის ერთიანი ანგარიშგებისა და ჟურნალის ფორმის დამტკიცების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ იზორია,
11/34
,,ახალი მომხმარებლის (მოქალაქე ზარეტა შოთაშვილის განაცხადის საფუძველზე) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის-ვადის გაზრდის თაობაზე სს ,,ენერგო-პრო ჯორჯიას" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."(გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
11/35
„ახალი მომხმარებლის, საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესიის (სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქუმლისციხეში მდებარე ობიექტის) ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ირინე ჩიხლაძე,
11/36
,,ზეპირი მოსმენა ,,წმინდა ილია წინასწარმეტყველის სახელობის ტაძარსა" და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება.(აბ.№348808) (გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
11/37
,,ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მანანა გორდაძეს, ოთარ სულაბერიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს" შორის არსებული დავის შესახებ" კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (აბ. №3102447612)(გადმოტანილია 8.02.2017 სხდომიდან)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,