კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

31 იანვარი, 2023
14:00 სთ
4/1
„ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის N10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე." (გადმოტანილია 26.01.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: ინა ოსიყმაშვილი,