კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 მაისი, 2023
12:00 სთ
22/1
„ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ სალიცენზიო პირობების შეუსრულებლობის თაობაზე“.
წარადგენს: ნოდარ ბარბაქაძე,
22/2
ზეპირი მოსმენა „სს „ენერგო-პრო ჯორჯიასთვის“ დარიცხული კომპენსაციების გაუქმების საკითხის განხილვის თაობაზე“.
წარადგენს: თამთა ბახტაძე,
22/3
ზეპირი მოსმენა შპს „აკრიანი 2006“-ის ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ." (გადმოტანილია 2.05.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
22/4
„ზეპირი მოსმენა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურსა და შპს „ბათუმის წყალს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
22/5
„შპს „მს ენერჯსა“ და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის თაობაზე“.
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
22/6
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ჯ პეტროლის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
22/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ბეთქილი ჯაფარიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
22/8
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (რუსუდან გურგენიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
22/9
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი გოცირიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
22/10
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გურამ ხინჩაკაძის კუთვნილი ობიექტის) მმიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
22/11
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გიორგი საღინაძის კუთვნილი ობიექტის) მმიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
22/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (სს „ნიკორა ტრეიდის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
22/13
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელზე მომხმარებლის (შპს „ციტრონის“ კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
22/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ნეო თაიმის“ კუთვნილი ობიექტის) მმიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
22/15
„სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“ კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის №55/5 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
22/16
„ბუნებრივი გაზის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 დეკემბრის N60 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
22/17
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 31 დეკემბრის №80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ“.
წარადგენს: ლაშა სულხანიშვილი,
22/18
შპს „ეს ჯი გაზ - კომპანიზე“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიიის გაცემის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
22/19
„ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2022 წლის 18 ნოემბრის № 53 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,