კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

1 ივნისი, 2023
12:00 სთ
25/1
„ზეპირი მოსმენა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ კომისიის მოთხოვნების შეუსრულებლობის თაობაზე“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
25/2
„ზეპირი მოსმენა შპს „გლობალ ენერჯისა და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ შორის არსებული დავის შესახებ“.
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
25/3
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის - სს „თელასის“ შესაბამისობის პროგრამის განსახორციელებლად მიღებული ზომების შესახებ წლიური ანგარიშის განხილვის თაობაზე.“
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
25/4
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კონსტანტინე გაგნიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
25/5
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით გოგაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
25/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ ფალიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
25/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალი ფირმურადოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/8
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ილია უჯმაჯურიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/9
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „მადაგონი 2019“- ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/10
,,ნაირა ხიზანიშვილს, რევაზ ხურცილავასა და სხვებსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (წყალარინების ქსელზე მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/11
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა ლობჟანიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/12
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა მალასიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
25/13
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ხათუნა ბარამიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჯიარ ქონების მართვის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/15
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მზევინარ ბუბუნაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/16
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მარიამ მუხიგულაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/17
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლაშა გიორგაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
25/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ჯინჯოლიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
25/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (ვუგარ ფაშაევისა და ილგამ ისაევის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
25/20
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ოთარ სიჭინავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
25/21
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „გ.ა.გ 2010-ის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „თბილისი ენერჯის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
25/22
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,