კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

8 ივნისი, 2023
12:00 სთ
26/1
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის - სს „თელასის“ შესაბამისობის პროგრამის განსახორციელებლად მიღებული ზომების შესახებ წლიური ანგარიშის განხილვის თაობაზე.“ (გადმოტანილია 1.06.23 სხდომიდან)
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
26/2
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ელისო გროთერის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/3
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნატო ბახტურიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/4
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (აქსანა შონიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/5
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნიკოლოზ მათიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/6
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ალუმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/7
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „დიკა კონსტრაქშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/8
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (ლიანა ტალახაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (ქრისტინა ფაიქიძის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ლალი სელემაშვილი,
26/10
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტების (მესტიის მუნიციპალიტეტი) მიერთების/სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
26/11
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კონსტანტინე გაგნიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
26/12
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით გოგაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
26/13
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მალხაზ ფალიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
26/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალი ფირმურადოვის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ილია უჯმაჯურიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/16
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „მადაგონი 2019“- ის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/17
,,ნაირა ხიზანიშვილს, რევაზ ხურცილავასა და სხვებსა და შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ." (წყალარინების ქსელზე მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/18
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა ლობჟანიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/19
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შალვა მალასიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
26/20
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ხათუნა ბარამიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
26/21
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ჯიარ ქონების მართვის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
26/22
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მზევინარ ბუბუნაურის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
26/23
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (მარიამ მუხიგულაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
26/24
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლაშა გიორგაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
26/25
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (დავით ჯინჯოლიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
26/26
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლების (ვუგარ ფაშაევისა და ილგამ ისაევის კუთვნილი ობიექტების) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
26/27
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ოთარ სიჭინავას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
26/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ცივაძესა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს" შორის არსებული დავის შესახებ." (სასმელი წყლის სიტემაზე მიერთების ახალი ვადის განსაზღვრის თაობაზე)
წარადგენს: გიორგი ვერულავა,
26/29
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ კომისიის მოთხოვნების შეუსრულებლობის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1.06.23 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
26/30
შპს „გლობალ ენერჯისა და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ შორის არსებული დავის შესახებ“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 1.06.23 სხდომიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
26/31
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,