კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

15 ივნისი, 2023
12:00 სთ
28/1
ზეპირი მოსმენა ,,სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს ,,რუსთავის წყალის" დაჯარიმების შესახებ."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
28/2
„გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის - სს „თელასის“ შესაბამისობის პროგრამის განსახორციელებლად მიღებული ზომების შესახებ წლიური ანგარიშის განხილვის თაობაზე.“ (გადმოტანილია 1.06.23 და 08.06.23 სხდომებიდან)
წარადგენს: ანა ნებიერიძე,
28/3
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ალექსანდრე კაპანაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/4
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (უჩა ფელიშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/5
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (გიორგი ტოსტიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/6
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „კუკიას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/7
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ შიშნიაშვილის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/8
შპს „მზიურსა“ და სს "თელასს" შორის არსებული დავის თაობაზე (ახალი მომხმარებლი).
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
28/9
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მომხმარებლის (გივი ზაქაიძის კუთვნილი ობიექტების) მისაერთებელი სიმძლავრის უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
28/10
ყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლია შოვნაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
28/11
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის მიერთების/მისაერთებელი სიმძლავრის გაზრდის (რუსიკო იზორიას კუთვნილი ობიექტების) უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადების გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
28/12
,,ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი მომხმარებლის (ნატო ქურასბედიანის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
28/13
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,სბი ჰოლდინგის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
28/14
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნინო მიქაუტაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
28/15
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (კახაბერ მახვილაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
28/16
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ვალერი გოგუაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: მაია ნემსწვერიძე,
28/17
,,სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" დაჯარიმების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2023 წლის 30 მარტის N16/1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე."
წარადგენს: თეიმურაზ ლოჩოშვილი,
28/18
„ელექტროენერგიის საცალო ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის - დადგენილების გამოცემის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე.“.
წარადგენს: თამარ ბაზღაძე,
28/19
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,