კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

23 თებერვალი, 2017
13/1
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ალექსანდრე გიგაურსა და შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№754914072)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/2
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი მთაწმინდელსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№21466868)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/3
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოგი სუჯაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448996)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/4
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბაგრატ ბულაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112453869)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/5
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112450252)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/6
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი გომიაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460210)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/7
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლევან ბაზალსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112452744)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/8
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამაზ თამაზაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440259)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/9
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა მაისურაძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112455532)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/10
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე აზა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442865)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/11
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გოჩა ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112451914)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/12
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვახტანგ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112443968)
წარადგენს: თეა ლოსაბერიძე-არველაძე,
13/13
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ასმათ მაჭავარიანსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№425837)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/14
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქეებს - მანანა წიკლაურს, მარიკა ხიზამბარელსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№137265)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/15
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ ხელაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№158938)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/16
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნინო რუხაძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№225581
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/17
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე თამარ გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112464715)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/18
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვიქტორ გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447472)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/19
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პარმენ გოდერძიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440716)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/20
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ელისო ფირანიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112445298)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/21
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე შოთა ყამარაულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112444468)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/22
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გერმანი ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457384)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/23
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნანა ჩაბაიძესა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112460664)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/24
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნიკოლოზ ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440475)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/25
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლალი ხაიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112466147)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/26
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ვასილ დვალიშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112458147)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/27
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გივი ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448440)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/28
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნუნუ ფიცხელაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112448440)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/29
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე მზია ჩაბაკაურსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№11124688207)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/30
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირაკლი ჩოფიკაშვილსადა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112457384)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/31
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე კახა ჩოფიკაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112440260)
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/32
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნათელა ჩქარეულსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112447290
წარადგენს: ელისო ბალანჩივაძე,
13/33
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლუდმილა ივლევასა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№217552)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/34
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ინაშვილსა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№169934)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/35
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ნაზი კაპანაძესადა შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№103582)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/36
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე რამაზ მიქაძესა და სს ,,საქორგგაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№3100152009)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/37
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ლია უჯმაჯურიძესა და შპს ,,ყაზტრანსგაზ-თბილისს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№139972)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/38
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ბადრი ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112468639)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/39
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე გიორგი ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№111244251408)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/40
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე დიმიტრი ქუშაშვილსადა შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442503
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/41
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე პაატა ქუშაშვილსა და შპს ,,სოკარ ჯორჯია გაზს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1112442499)
წარადგენს: ზაქარია მესხიშვილი,
13/42
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ზაურ გელაშვილსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№19997717)
წარადგენს: კობა კობაური,
13/43
ზეპირი მოსმენა ,,მოქალაქე ირმა ჯიშკარიანსა და სს ,,თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ.“(აბ.№1993294)
წარადგენს: ალექსანდრე ჭოხონელიძე,
13/44
ზეპირი მოსმენა სს „მშენდეტალსა“ და სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ შორის არსებული დავის თაობაზე. (აბონენტის № 5710190711)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
13/45
„ზეპირი მოსმენა „სსიპ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტსა“ და სს ,,თელასს" შორის არსებული დავის შესახებ“(აბ.№3411490, №3411463 და №4253550)
წარადგენს: ნიკოლოზ სუმბაძე,
13/46
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ნორმატიული დანაკარგების გაანგარიშების წესის" დამტკიცების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2015 წლის 26 მარტის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: ირაკლი გალდავა,
13/47
,,ზეპირი მოსმენა ,,წარმოდგენილი დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოებად მიჩნევის თაობაზე შპს ,,სოკარ გაზ ექსპორტ-იმპორტის" მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: ანა ზარიძე,
13/48
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: ზოია გურიელიძე,
13/49
„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ განცხადებაზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
13/50
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში განსახილველ ზოგიერთ საქმეზე ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადის გაგრძელების შესახებ
წარადგენს: ვარლამ ფხაკაძე,