კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

6 ივლისი, 2023
12:00 სთ
35/1
ზეპირი მოსმენა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ სალიცენზიო პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ “.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
35/2
ზეპირი მოსმენა სს „თელასის“ სალიცენზიო პირობების შესრულების მდგომარეობის შესახებ “.
წარადგენს: თორნიკე აფრიაშვილი,
35/3
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე სს „ენერგოკავშირის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
35/4
ზეპირი მოსმენა ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე შპს „გამას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
35/5
ზეპირი მოსმენა შპს „ბევრილი ჯგუფსა“ და სს „თელასს“ შორის არსებული დავის შესახებ". (გადმოტანილია 16.03.2023, 23.03.2023 და 30.03.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
35/6
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ნიკოლოზ სალამიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/7
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (გურანდა გურიელიძის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/8
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ციცინო ბაზღაძის ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/9
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შორენა მახარაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ.“
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/10
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს ,,ბათუმი ჰოტელ დეველოპმენტის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/11
,,ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნათელა ფასანიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/12
,,წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ირაკლი ნაჭყებიას კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: გიორგი დიდებაშვილი,
35/13
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (გელოდი კობალაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
35/14
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ლაშა კილაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
35/15
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯიას“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
35/16
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (ზურაბ იაკობიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
35/17
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „სპეცჰიდრომშენის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,
35/18
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ლევან შაინიძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
35/19
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (ნოდარ ღორჯომელაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
35/20
„ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელზე ახალი მომხმარებლის (შპს „ბულვარ რეზიდენსის“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
35/21
„წყალმომარაგების სისტემაზე ახალი მომხმარებლის (თემურ კილაძის კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“.
წარადგენს: ცისანა ყაველაშვილი,
35/22
შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
35/23
სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ."
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
35/24
,,საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიაში შემოსულ ზოგიერთ წერილზე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ვადის განსაზღვრის შესახებ“.
წარადგენს: შორენა გარიშვილი,