კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

30 ივნისი, 2023
12:00 სთ
34/1
ზეპირი მოსმენა შპს „აკრიანი 2006“-ის ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიის გაუქმების შესახებ." (გადმოტანილია 29.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: მაია ბრეგვაძე,
34/2
„ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან ახალი ობიექტის (შპს „ენსოს“ კუთვნილი ობიექტის) მიერთების უზრუნველყოფის პერიოდის - ვადის გაზრდის თაობაზე სს „თელასის“ მოთხოვნის განხილვის შესახებ“. (გადმოტანილია 29.06.2023 სხდომიდან)
წარადგენს: თათია ფირაშვილი,