კომისიის სხდომის დღის წესრიგი

7 ივლისი, 2023
12:00 სთ
36/1
„შპს „უდაბნოს“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 23.06.2023 და 29.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,
36/2
„შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI-ის“ გადამცემ ქსელზე არასტანდარტული მიერთების გზით განხილვის თაობაზე“ კომისიის გადაწყვეტილების გამოცხადება. (გადმოტანილია 23.06.2023 და 29.06.2023 სხდომებიდან)
წარადგენს: დავით თელიაშვილი,